Skovhuset Østbirk
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Kr. 16 mio.
Kvm: 2000 m2
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: GPP arkitekter A/S
Ingeniør: COWI A/S

Skovhuset Østbirk

Torntoft & Mortensen A/S har i totalentreprise opført en stor og spændende daginstitution til 140 børn i alderen 0-6 år i et integreret tilbud.

Institutionen er gruppeopdelt, dvs. at hvert grupperum fungerer som et hjemområde for en gruppe. Børnegrupperne er aldersopdelte, så børnene vokser sig gennem institutionen.

I daginstitutionens centrale strøg skabes fleksible rumligheder, som via sammenlægnings- og opdelingsmuligheder kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/liv betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter.

Institutionen opføres som lavenergiklasse 1, og derudover er der lagt vægt på anvendelsen af miljømæssige rigtige løsninger i materialevalg, konstruktioner og installationer. I indretningen lægges vægt på pædagogiske og ergonomiske velfungerede løsninger, der både tilgodeser ”store og små".