Beringsvænget
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum: 35 mio. kr.
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard
Arkitekt: D.A.I A/S
Ingeniør: D.A.I A/S
Samtidig drift

Beringsvænget

Torntoft & Mortensen har udført storentreprisen vedrørende gennemførelse af helhedsplan for hele afdelingen, omfattende udvendig renoverings- og tilgængelighed- og forbedringssarbejder, herunder blandt andet afdelingens gårdrum, p-pladser, skure, hegn, låger og haver beliggende på Beringsvænget 2-144 i Horsens.

Beringsvænget er opført i 1975 og har 297 boliger med 1-, 2-, 3-, 4- og 5 værelses boliger og helhedsplanen har nu medført at 67 lejemål er blevet tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang og indretning for gangbesværede.

I hele byggeperioden har beboerne boet i deres lejligheder, så Torntoft & Mortensen har stået for beboerhåndteringen. blandt andet har dette betydet, at der har været opsat toilet-/badevogne, så beboerne oplevede mindst mulige gener i forbindelse med renoveringen. Hertil krævede det naturligvis også god planlægning og god kommunikation med beboerne, så de, trods støj, rod og andre gener, følte sig trygge i deres hjem, imens byggeriet pågik.  

Kontaktperson: Forretningsfører Jørgen Pommerencke - email: jpo@bolighorsens.dk