Tingagergården
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum: 12 mio. kr.
Kvm: 2.100 m2
Bygherre: Aarhus Kommune - Kontakt: Britta Pilegaard, tlf 8940 3534 - bpi@aarhus.dk
Arkitekt: Bascon A/S
Ingeniør: Bascon A/S

Tingagergården

Renovering af eksisterende samt nybyggeri.

Torntoft & Mortensen A/S har for Århus Kommune gennemført storentreprise på Tingagergården ved Tilst i Århus. Arbejdet omfatter en bygningsentreprise, hvor der er udført omfangsrig renovering af eksisterende byggeri samt nybyggeri af rækkehuse i tæt/lav plan.

Tingagergården er et bofællesskab for voksne med udviklingshæmning og autisme med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg. Der blev opført yderligere seks almene boliger og det eksisterende bofællesskab er renoveret og ombygget, således at det samlede boligantal fremover er på 23 boliger. Endvidere omfatter projektet fællesrum, servicearealer og øvrige birum.

I forbindelse med nybyggeriet blev der etableret nye belægninger, beplantning og parkeringspladser.

I storentreprisen er varetaget jord-, kloak-, anlæg-, beton-, mur- og element-, tømrer- samt blikkenslagerarbejde.

Torntoft & Mortensen A/S har udført fagentreprisen på tømrerarbejdet i egenproduktion.