Sønderbrogade, Horsens
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 110 mio. ex. moms
Kvm: 10.000m2
Bygherre: Andelsboligforeningen Odinsgaard
Arkitekt: Ginnerup arkitekter Aps.
Ingeniør: Rambøll
Kompleks byggelogistik

Sønderbrogade, Horsens

Torntoft & Mortensen har, For Andelsboligforeningen Odinsgaard i Horsens opført, i totalentreprise som delegeret bygherre, 90 lejligheder samt en dagligvarebutik for privat bygherre.

Byggeriet opføres i fire punkthuse, der hæver sig på en plint, der tilgodeser direkte parkering til boligerne og dagligvareforretningen.

Da byggeriet er opført i midtbyen af Horsens, har der været store krav til logistik og planlægning.

Bebyggelsens nordligste hus er trukket tilbage fra Sønderbrogade for at skabe et bedre udsyn til Sønderbro Kirke mod nord. Huset er desuden bygget én etage lavere end de resterende tre og med en anden farveholdning på teglfacaden. På den måde fungerer det nordligste hus som overgang fra bebyggelsens over mod kirken.

Som bygningstypologi er punkthusene beslægtede med de fritliggende længehuse mod vest og der dannes visuelle forbindelser på tværs af begge bebyggelser, ligesom der skabes åbne rum med lys og luft imellem bygningskroppene. Teglfacadernes bearbejdning mod Sønderbrogade skaber et samspil med byhusenes ornamenterede udtryk på den anden side af gaden, og bebyggelsen skriver sig herved naturligt ind i byen med et på én gang moderne og tidløst udtryk.

Boligerne opføres efter BR15 energikrav.

Boligerne er opført med råhus i betonelementer. Facaderne udført dels som sandwichelementer og dels med skalmur. Tagkonstruktionerne er huldækelementer, med udv. tagisolering og tagpap. Alle lejligheder har udvendige altaner

Kontakperson: Kenneth Frederiksen, kf@odinsgaard.dk