Regionshospitalet i Horsens
Entrepriseform: Alle entrepriseformer
Bygherre: Region Midtjylland

Regionshospitalet i Horsens

Gennem årene har Torntoft & Mortensen A/S opnået stor erfaring med sygehusbyggeri. Vi udfører større og mindre opgaver i det daglige på især Regionshospitalet i Horsens.

At udføre bygningsarbejder på hospitaler kræver god planlægning og rettidig omhu. Vores byggeledere og tømrer har stor erfaring med denne type sager i både total, hoved - og fagentrepriser.

Arbejdet udføres med stor hensyntagen til den daglige drift, hvor samarbejde og aftaleindgåelse er en naturlig del af den daglige planlægning. Ved hver sag udvælges underentreprenører og tømrer nøje efter opgavens karakter - ikke alle virksomheder eller personer er gearet til at håndtere hospitalsbyggeri. For at optimere arbejdsprocesserne til denne type opgave, er der endvidere investeret i maskinel og materialer, der er skånsomme i forhold til støj og støv under arbejdsprocesserne.

Opgaverne er udført i tæt samarbejde med forskellige rådgivende arkitekter og ingeniører.

Kontaktperson: Teknisk projektledewr Tim Krøyer Madsen - tlf. 2966 9344 - email: timkma@rm.dk