Kvalitetssikringen

Hos Torntoft & Mortensen A/S er kvalitetssikring sat i system og indgår i alle opgaver. Hovedformålet med kvalitetssikringen er at forebygge mangler og svigt i byggeriet – ikke mindst fordi de ofte vil være billigere at forebygge end at udbedre.

Derfor har vi i vores kvalitetssikringsprocesser nøje fastlagt, hvordan kvalitetssikringen skal udføres ved alle typer opgaver. Denne faste rutine sammen med vores store erfaring sikrer, at vi altid har fastlagt, hvilke risikobehæftede bygningsdele og detaljer, der skal kvalitetssikres ekstra grundigt.

Dette er, sammen med vores indstilling til kvalitetshåndværk, med til at sikre den samlede kvalitet i byggeopgaven.

Kvalitetssikring i alle faser

Vi har selv styringen af alle faser i kvalitetssikringen. Vi har en selvstændig platform for dokumentstyring og IKT. Vi accepterer ikke andre styringssystemer og varetager selv struktureringen for alle opgaver, som vi selv udvikler.

Vi sikrer ensartethed i vores egne opgaver. Ensartetheden sikrer, at vores organisation til enhver tid er fokuseret på processen og vores stålsatte holdning om levering af gode fejlfrie byggerier, som vi alle kan være stolte af.