Historie

Johan Anditsch grundlagde i 1979 tømrerfirmaet JA Byg, som op gennem firserne og halvfemserne voksede sig til en solid virksomhed med dygtige medarbejdere og et godt renommé.

I år 2000 blev JA Byg solgt til J&B Entreprise – et landsdækkende entreprenørfirma. I J&B Entreprise i Horsens forestod Ole Mortensen og Peter Torntoft den daglige ledelse som hhv. afdelingsleder og tømrermester. Her beskæftigede afdelingen ca. 100 mand.

Torntoft og Mortensen A/S blev stiftet i 2005, hvor Peter Torntoft og Ole Mortensen købte Horsens-virksomheden af J&B Entreprise.

I 2012 skete et planlagt generationsskifte hvor Peter Torntoft solgte sin andel af selskabet til sønnen Svend Torntoft, der indtil 2019 varetog ledelsen sammen med Ole Mortensen.

Ledelsen varetages idag af Administrerende direktør Karsten Rydder Pedersen og CFO/Økonomidirektør Chris Dahlerup.