Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vores medarbejdere har krav på en god arbejdsdag. Derfor prioriterer vi sikkerheden ude på pladserne og det sociale arbejdsmiljø meget højt hos Torntoft & Mortensen A/S. Nedenfor kan du læse om Torntoft & Mortensens arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdsmiljøpolitik

Torntoft & Mortensen ønsker at fremme en virksomhedskultur, der løbende sætter fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overenstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Torntoft & Mortensen vil:

  • kontinuerligt arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet
  • bevidstgøre den enkelte medarbejder om betydningen af et godt arbejdsmiljørenommé
  • motivere og involvere vores medarbejdere i forbedring af arbejdsmiljøet
  • sikre fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress
  • have fokus på orden og ryddelighed
  • sikre brugen af tekniske hjælpemidler
  • udføre forebyggende tiltag for at sikre et godt arbejdsmiljø i alle virksomhedens aktiviteter
  • prioritere samarbejdspartnere, som arbejder arbejdsmiljømæssigt bevidst

Arbejdsmiljøarbejdet pågår gennem arbejdsmiljøudvalget. Mål og handlingsplaner besluttes og kommunikeres igennem arbejdsmiljøudvalget.

Ledelsen i Torntoft & Mortensen har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø, samt udleve og realisere mål og handlingsplaner.

Hvis der er uacceptable aktiviteter på Torntoft & Mortensens arbejdspladser, har alle medarbejdere ret og pligt til at stoppe arbejdet - uanset om det er egne eller f.eks. en underentreprenørs arbejde.

Ved alle opgaver vil arbejdsmiljø og sikkerhed indgå i planlægningen inden opstart på lige fod med al anden planlægning før produktionsstart.

Ved alle ulykker og nær ved ulykker vil disse blive gennemgået i arbejdsmiljøgruppen, således at lignende hændelser forebygges.