Østbirk Skole - Ombygning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9,7 mio.
Kvm: 1100
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: Constructa A/S
Ingeniør: Constructa A/S

Østbirk Skole - Ombygning

Torntoft & Mortensens A/S har udført, som en del af helhedsplan for Østbirk Skole, et større ombygnings- og renoveringsprojekt  som hovedentreprenør.

Projektet omfatter blandt andet nedbrydning af den eksisterende aula og gymnastiksal med tilhørende omklædningsfaciliteter, der erstattes af etablering af et stort sammenbygget og åbent Pædagogisk Lærings Center(PLC) - et areal specielt indrettet til forskellige studiemiljøer som gruppearbejde,  fordybelse, udstillinger og lignende.

Endvidere er der udført nyt tag på ca. 370 m² og facader er renoveret og energioptimeret.

De store niveau forskelle i skolens bygninger udnyttes til en scene/podie, som skolens nye omdrejningspunkt "hjertet i skolen", der i fremtiden vil blive benyttet til samling af større forsamlinger. Ligeledes giver ombygningen mulighed for etablering af nye klasselokaler, som kan samle mellemtrinet og udskolingen i skolebygningen.

En del vægge fjernes for at skabe sammenhæng i det nye PLC. Der etableres et nyt ventilationsanlæg og andre installationer renoveres.

Under byggearbejdet er der ligeledes udført en væsentlig del miljøsanerings- arbejder, i form af sanering for asbest og bly.

Kontaktperson: Projektleder Morten Franch, Horsens Kommune - tlf. 2497 1986