PRESSEMEDDELELSE: Verdens første cirkulære almene boligbyggeri

28. april 2021

Vinderne af totalentrepriseudbuddet
Et team bestående af Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco er netop kåret som vindere af udbuddet. De har sammen videreudviklet det visionære udbudsmateriale til dets endelige udformning. ”Circle House er et banebrydende og ambitiøst projekt, som vi er utroligt glade for og stolte af at være en del af. Det er en enestående mulighed for at være med til at bane vejen for mere cirkulært byggeri. I vores tilbud har vi arbejdet dedikeret med at skabe innovative løsninger, der matcher projektgrundlaget og opfylder bygherres visioner. Nu glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde i realiseringen af byggeriet.” siger Torben Bloch Nielsen, adm. direktør hos Torntoft & Mortensen.

Innovative løsninger hos vinderne skaber grobund for det videre samarbejde
Circle House bygger på konceptet design for adskillelse, dvs. at bygningens dele kan skilles ad og genbruges. Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco har i deres tilgang til projektet bl.a. præsenteret innovative forslag, der ifølge bedømmelsesudvalget tilfører ekstra værdi til projektet.
”Design for adskillelse er en vigtig forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet, hvor materialer i højere grad forbliver i værdikæden og genbruges. Det betyder konkret, at vi i projektet arbejder med at udfordre den måde, vi traditionelt bygger på, ved allerede fra start at designe byggerierne til fremtidig adskillelse. Potentialet er, at vi senere hen både kan genbruge og genanvende, ligesom vi har muligheden for løbende at ændre og tilpasse byggeriet til nye behov.” siger Christian Corydon, chef for Byggeri Østjylland i Sweco.

Teamet har eksempelvis udfordret det konstruktive system ved at introducere en betonramme, der reducerer brugen af beton til et minimum og derved forbedrer byggeriets CO2-aftryk samt sikrer en nem genbygning og lang levetid. Af bedømmelsesrapporten fremgår det også, at projektløsningen tilfører et interessant perspektiv i forhold til øget viden om forskellige konstruktionsdetaljer – og dermed øget praktisk viden og erfaring om design for adskillelse. ”I vores design for adskillelse har vi lagt stor vægt på at skabe attraktive almene boliger med fleksible indretnings-muligheder, der appellerer til en bred målgruppe. I valget af bæredygtige materialer og cirkulære løsninger har vi også haft fokus på det æstetiske udtryk. Konstruktioner, samlinger og installationer er synlige, og sammen med materialer som facadeplader, træ og aluminium giver det byggeriet et enkelt og ærligt arkitektonisk udtryk. Beboerne vil derfor opleve, at det har en helt særlig værdi at bo i Circle House,” lyder det fra sagsarkitekt Klaus Jepsen, RUM.

Fra demonstrationsprojekt til realisering
Forud for udbuddet i totalentreprise er der foregået et stort udviklingsarbejder, der blandt andet har indbefattet udarbejdelse af det første cirkulære udbudsmateriale, udarbejdelse og definitionen af nye standarder, den første lokalplan, der stiller krav om design for adskillelse, anvendelse af materialepas, afholdelse af workshops og foredrag og opført et demonstrationsprojekt, der testertestede de bagvedliggende tanker i praksis og der er indsamlet erfaringer fra hele branchen.
”Nu bliver cirkulært byggeri endelig virkelighed. Det er et stort og vigtigt skridt at få realiseret vores tanker og ideer om en cirkulær byggepraksis. Det er nu noget alle kan komme ud at opleve, nogen kommer til at bo i det, og vi kan som branche lære endnu mere om, hvordan cirkulært byggeri fungerer i mødet med dagligdagen. Circle House er resultatet af en branche, der har løftet i flok, for at give deres bud på fremtidens byggepraksis – det gør mig stolt.” udtaler arkitekt Casper Østergaard Christensen, GXN

Kasper Møller, der er partner hos Pluskontoret Arkitekter og bygherrerådgiver for Lejerbo, udtrykker også stor begejstring: ”Det er en kæmpe forløsning at stå, hvor vi står nu efter et så stort og gennemgribende udviklingsarbejde. De bydende har videreudviklet projektet på et højt niveau, og med vinderprojektet føler vi os helt klar til at blive konkrete. Vi forventer os meget af den forestående projekterings- og byggeproces, og til at høste uvurderlig viden til fremtidens byggede miljø.” siger han.

På Gammel Køge Landevej i København, hvor byggeriet demonstrationsprojekt står, er Lejerbos Administrerende direktør stolt og spændt på, at byggeriet nu snart skal gå i jorden.
”Det har været en lærerig og spændende udviklingsfase, som er slut nu. Vi har været meget tilfredse med forløbet og vores samarbejdspartnere i den forbindelse, herunder Pluskontoret Arkitekter og GXN og de mange andre aktører fra hele byggeriets værdikæde, der har bidraget til udviklingen. Der har i det hele taget været mange gode dygtige kræfter bagved projektet, som alle fortjener stor ros for deres indsats. Jeg er utrolig glad for, at vi nu snart kan realisere projektet og vise, hvorfor det almene spiller en vigtig rolle i samfundet og kan bidrage i den grønne omstilling samt den cirkulære tankegang.” fortæller Administrerende direktør Palle Adamsen, Lejerbo.

Et vigtigt bidrag til omstillingen af vores samfund
Hos Aarhus Kommune, der er grundsælger og som har været med til at støtte projektet fra starten, ser man også frem til, at projektet nu skal realiseres.
”Circle House er et imponerende og nytænkende projekt, som i den grad imødekommer vores vision for Lisbjerg. Det er fantastisk at se, hvordan de almene boligforeninger igen går forrest i udviklingen af bæredygtigt byggeri. I Lisbjerg bygger vi fremtidens mangfoldige og attraktive by for ca. 25.000 indbyggere med det bedste fra landsbyens fællesskaber, familieboligens privathed og midtbyens mangfoldighed. Med Circle House er Lejerbo med til at sætte barren for udviklingen af den nye by Lisbjerg som en bæredygtig bydel, utrolig højt. Jeg glæder mig meget til at følge realiseringen af Circle House, som uden tvivl vil være til inspiration for mange.” siger Bente Lykke Sørensen, Bystrategisk chef, Teknik og Miljø, Århus Kommune.
Når Circle House står færdigt vil byggeriet bestå af 60 boliger fordelt på to punkthuse i fem etager, et etagehus i tre etager og fire rækkehuse i to og tre etager. I alt udgør projektet 5.467 m2 etageareal.

Fakta om projektet

  • Verdens første almene boligbyggeri opført efter cirkulære principper
  • 60 boliger i Lisbjerg
  • I alt 5.467 m² etageareal
  • Entreprisesum: 75 mio. kr.
  • Aflevering: April 2023
  • Bygherre: Lejerbo
  • Bygherrerådgiver: Pluskontoret og GXN/3XN
  • Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen A/S
  • Arkitekt: RUM
  • Ingeniør: Sweco

Udviklingen af Circle House-projektet er støttet af Realdania og MUDP og har involveret over 60 virksomheder fra hele byggeriets værdikæde med Lejerbo, GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut i front. Skitserne til Circle House er tegnet i et samarbejde mellem GXN/3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten.


For yderligere information kontakt venligst:
Jesper Kort Andersen, Projektchef, Lejerbo, tlf. 30 84 52 71
Torben Bloch Nielsen, Adm. Direktør, Torntoft & Mortensen, tlf. 25 22 54 11Andre nyheder

9. February 2022

VELKOMMEN TIL FREJA OG JESPER

I denne måned har vi budt velkommen til 2 nye praktikanter hos Torntoft & Mortensen.Det er vigtigt for os at være med til at udvikle k...
26. January 2022

GENBRUGSMURSTEN FRA FÆNGSLET, HORSENS

Vi har netop lavet en mockup af det murværk, der danner grundlag for, hvordan det endelige murværk kommer til at se ud på Bevægelsesinst...
24. January 2022

NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR PR. 1. FEBRUAR 2022

Karsten Rydder Pedersen er ansat som ny adm. direktør i Torntoft & Mortensen A/S.Karsten Rydder Pedersen kommer senest fra en stilling ...
13. January 2022

RÅDGIVER I BÆREDYGTIGT BYGGERI

Thomas G. Lundsgaard, som er ansat som projekteringskoordinator, har været på efteruddannelse i bæredygtigt byggeri og kan nu kalde sig C...
17. May 2021

Rejsegilde på Østbirk Skole

Rejsegilde på Østbirk SkoleGrundet Covid-19 har det ikke været muligt at holde rejsegilde på Østbirk Skole før nu. Vi har derfor afhol...