Nørremarksgården, Vejle
Entrepriseform: Hovedentreprise / fagentreprise
Entreprisesum: 13 mio. kr.
Kvm: 1.000 m2
Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Kommunale Ejendomme, Vejle kommune
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Samtidig drift

Nørremarksgården, Vejle

Torntoft & Mortensen har som hovedentreprenør udført om- og tilbygning af daginstitutionen Nørremarksgården, bestående af 2 vuggestuegrupper, 5 børnehavegrupper, 1 dagplejegruppe, produktionskøkken, personalefaciliteter, udhus og udearealer. Den kommende institution får plads til 100 børn. De nye rammer for børnehaven skabes ved at tilbygge komplet produktionskøkken på ca. 100 m2 samt tilbygge yderligere 900 m2, der indrettes til de forskellige grupper. I alt berøres samlet 1.500m2, hvoraf 1.000m2 er nybyggeri.

Byggetiden var en vigtig faktor og ved hjælp af præfabrikerede træelementer, var det muligt at opføre børnehaven inkl. komplet produktionskøkken på 7 måneder henover vinterperioden.

Børnehaven er opført i præfabrikerede elementer med en max højde på 7,5 meter med ensidig taghældning med indskudte kubitiske sidebygninger. Produktionskøkkenet og hovedhuset på den nye børnehave forbindes til de gamle stuer gennem lyse og transparente glasgange. Børnehaven er optimeret i forhold til optisk og akustisk indeklima. Ligeledes er ydervægge og tag konstrueret til at isolere fra trafikstøj fra nærliggende motorvej E45. Om- og tilbygningen udføres mens børnehaven er i drift, hvilket stiller store krav til samarbejde mellem alle involverede parter.

Torntoft & Mortensen udførte tømrerentreprisen i  egenproduktion på denne sag.

Kontaktperson bygherre, Vejle Kommune - Børn og unge: Per Larsen, pelar@vejle.dk, tlf.: 76810000

Kontaktperson bygherrerådgiver, Vejle Kommune - Kommunale Ejendomme: Lise Holst Jacobsen, lihja@vejle.dk, tlf.: 76812183