Kærsmindebadet, Randers
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum: 20,5 mio.
Kvm: 5560
Bygherre: Randers Boligforening af 1940
Arkitekt: Erik Arkitekter
Ingeniør: Bygherrerådgiver: Kuben Management / Ingeniør: Viggo Madsen A/S

Kærsmindebadet, Randers

Randers Boligforening af 1940 opfører 55 tæt/lav almene boliger på i alt ca. 5560 m² ved Gørrilds Allé, 8920 Randers NV
Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1-plan og 2-plan, som fire forskellige boligtyper. 
De nye boliger organiseres i boligstænger á 4-5 boliger omkring de interne veje. I forbindelse med boligens forareal placeres et skur samt plads til parkering af egen bil.
Rækkehusene forskydes lidt i forhold til hinanden for at bryde de lange facader op.
Bebyggelsen indordner sig de overordnede tanker for kærsmindebadet ifølge lokal-planen og er hovedsageligt bygget op omkring et asymmetrisk sadeltag med tag-papdækning.
De private flisebelagte terrasser forsætter naturligt ud i de fælles
grønne områder, der giver en flydende overgang fra det private rum til det fælles grønne rum.
Mod nordøst åbner området op i et stort parkanlæg. De interne veje forbindes på tværs af et stisystem, med opholdsrum, hvor der er mulighed for at etablere
mindre aktiviteter og opholdszoner.
Torntoft & Mortensen A/S står for Storentreprise omhandlende: Tømrer- og snedkerarbejdet, vinduer og døre samt tagarbejder.