Jernlageret, Horsens Nordhavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kvm: 70.000 m2
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: COWI

Jernlageret, Horsens Nordhavn

Horsens er en af landets hurtigst voksende byer med en stærk profil inden for kultur og oplevelser. Derudover er Horsens i forreste række med uddannelse, erhverv og handel. Med udviklingen af Jernlageret og NOPA-grunden er det visonen, at bringe byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Horsens som havneby

På kanten mellem Horsens By og Horsens Fjord skal udvilkes og opføres 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv, butik og første etape af en omtrent 30 m bred kanal der skærer sig igennem området. Det er målsætningen at skabe en ny, attraktiv bydel med blandende funktioner for et bredt udsnit af hele befolkningen. I planen arbejdes der meget med vand som et gennemgående element, idet havnens væsentlige kvaliteter som byomdannelsesområdet relaterer sig til vandet.

Byomdannelsen baseres på klare strategier for social- økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Den nye bydel vil bestå af forskelligartede bebyggelser med særegen identitet og arkitektur af høj kvalitet:

- Karrehuset

- Kanalhusene

- Havnehusene

- Øen