Holmegården, Vejle
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9.377.000 kr.
Kvm: 6098 m2
Bygherre: Byggeskadefonden
Arkitekt: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Almbjerg A/S

Holmegården, Vejle

Byggeskadefonden har på Vejle Kommunes bygninger på Holmen 18-22, Vejle besluttet omfattende facaderenovering.

Torntoft & Mortensen har som hovedentreprenør på sagen stået for facaderenoveringen af de 2 beboelsesejendomme samt 1 centerbygning på Holmen 18-22 i Vejle.

Bygningen består af to beboelsesbygninger i 3 etager og en bygning i ½ etage med parterreetage på halvdelen af bygningen.

Byggesagen omfatter inddækning af altaner ved boliger, partielt renovering af eksisterende trækarme i vinduespartier samt afhjælpningsarejder på teglydervægge på Holmen 18-20.

Kontaktperson Byggeskadefonden : Jørgen Wegener, bsf@bsf.dk

Byggeperiode: 24.06.2019 - 06.10.2020