Hedensted skole
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: 15 mio. kr.
Kvm: 7.300 m2
Bygherre: Hedensted Kommune
Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S
Ingeniør: Viggo Madsen A/S

Hedensted skole

Torntoft & Mortensen har bidraget med udførelse af Tømrerentreprisen, til realiseringen af helhedsplanen for Hedensted Skole, bestående af 2 nye fællesområder og omfattende renovering af eksisterende lokaler.

Skolen har fået tilført et nyt samlingssted, i form af en stor aula, en mellembygning, som binder skolen sammen, og som skal fungere som et aktivt multirum med et væld af muligheder for anvendelse.

Derudover er der gennemført en gennemgribende renovering af de eksisterende bygninger, omfattende nye gulve og vægge, 700 m2 nyt loft, akkustikbeklædning på vægge og lofter, nye døre og vinduer - såvel indvendig som udvendig. 

For etablering af et tidssvarende indeklima og en optimering af drift- og vedligeholdelsesomkostninger, er der, hvor det har været nødvendigt for opretholdelse af myndighedskrav, udskiftet/renoveret de tekniske installationer, til stor fordel for indeklimaet i klasselokalerne.

I byggeperioden har skolen været i drift, hvilket har stillet store krav til kommunikation og logistik i udførelsesfasen.

Byggeriet er en kombination af nybyggeri og renovering, der er gennemført etapevis.

Kontaktperson ved Hedensted Kommune; Michael Edlefsen, michael.edlefsen@hedensted.dk, tlf. 79 75 55 96.