Hatting Hallen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.554.000
Kvm: 1500
Bygherre: Horsens Kommune

Hatting Hallen

Torntoft & Mortensen udfører tagrenovering af Hatting Hallen i Horsens.

Desuden udskiftes facadebeklædningen partielt på hallen og på omklædningsbygningen foran denne.

Hallen er i drift under tagrenoveringens gennemførelse, hvilket betyder at Torntoft & Mortensen skal tage hensyn til brugerne i de eksisterende bygninger samt alle de omkring liggende arealer. Herunder løbende sørge for afskærmnning af arbejdsområder for aflukning, så bruger/elever mv. hindres adgang ved risikofyldte arealer. Vi ligeledes sørge afdækning af eksisterende konstruktioner som murværk mv. samt være opmærksom på at lægge køreplader og/eller trykfordelende lag for at skåne eksisterende belægning, såfremt det er nødvendigt.