Egtved og Vandel
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 32 mio. kr.
Kvm: 2.800
Bygherre: Domea Afd. 51
Arkitekt: Constructa
Ingeniør: COWI
Samtidig drift

Egtved og Vandel

Torntoft & Mortensen har forestået renovering af Domea afd. 51 i Egtved og Vandel i hovedentreprise. Torntoft & Mortensen jhar udført tømrerentreprisen i egenproduktion, som udgør til ca. kr. 4 mio. af den samlede entreprisesum

I Vandel omfattede renoveringen reducering af 21 rækkehuse til 17 rækkehuse, hvor 6 stk. 1-rums boliger sammenlægges til 2 stk. tidssvarende 3-rums boliger, hvor der var udflytning. De resterende 15 lejemål var beboede under renoveringen af badeværelse, køkken og garderobe, incl. nye installationer, vand, varme, el og indvendige kloak

Derudover er samtlige rækkehuse renoveret med nyt tag, vindues- og dørudskiftning samt isolering og facadepuds.

Det krævede god planlægning, god kommunikation/information, ikke mindst i forbindelse med logistikken på fremdriften af byggeriet. Samt en fælles forståelse for støj og gener, der naturligt hører til.

I Egtved omfatter arbejdet nedlægning af 8 sammenlagte boliger og der etableres 4 nye boligtyper, hvorfor alle blev genhuset. Renovering af boliger omfatter nyindretning, nye installationer, vand, varme, el, kloak og ventalitaion. Derudover efterisolering af tagkonstruktion samt udskiftning af alle lette facader og udvendige døre og vinduer.

Kontaktperson: Bygherrerådgiver Jens Marius Jensen, COWI - jjs@cowi.com

Byggeperiode: 30.04.2018 - 22.01.2020