Domi, Malling
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 102 mio
Kvm: 8.435 m2
Bygherre: DOMI BOLIG's afd. 35
Arkitekt: Vallentin & Haugland A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Landskabsarkitekt: Green Sustainable Landscape ApS

Domi, Malling

For DOMI BOLIG afd. 35 udfører Torntoft & Mortensen A/S en gennemgribende renovering og nybyg i totalentreprise. Torntoft & Mortensen udfører tømrerentreprisen i egenproduktion som udgør ca. 20 mio. af den samlede entreprisesum.

Afdelingen er opført i perioden 1968 - 1972 og består af i alt 66 boliger med tilhørende vaskeri- og garagebygning.

Afdelingen er beliggende i den centrale del af Malling på Stenhøjgårdsvej, og omfatter et samlet eksisterende bruttoetageareal på 6430 m2 + kælder, depotrum, vaskeribygning og garagebygning med tilhørende udearealer. 

Arbejdet omfatter renovering/nyindretning af 63 almene familieboliger, etablering af ventilationsanlæg i 5 almene familieboliger samt nyopførelse af 32 nye almene familieboliger.

Eksisterende vaskeri/garageanlæg skal nedrives.

61 boliger skal nedrives til minimum sokkel-/kælderydervægshøjde, og der genopføres/nyindrettes 63 boliger inden for samme boligareal på 5795 m2. I de restedende 5 boliger etableres decentrale ventilationsanlæg.

Nyopførelse af de 32 boliger omfatter et samlet boligareal på 2640 m2, som opføres indenfor afdelingens nuværende grundareal.

Kontaktperson, Bygherrerådgiver; John Grønning, D.A.I., 24694542, jgr@dai.dk

STATUS Delafleveringer: Efterår 2021: 25 boliger - 01.05.2022:14 boliger - 01.09.2022:32 boliger - 01.11.2022: 24 boliger