Daginstitution Østerhåb II, Horsens
Entrepriseform: Totalentreprise / Fagentreprise
Entreprisesum: 27.500.000 kr.
Kvm: 1902 m2
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: Arkitekt og landskabsarkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Daginstitution Østerhåb II, Horsens

Torntoft & Mortensen har for Horsens Kommune opført en ny aldersintegreret dagsinstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens.

Torntoft & Mortensen er totalentreprenør med Oluf Jørgensen som rådgivende ingeniør og Pluskontoret Arkitekter som arkitekt og landskabsarkitekt.

Udover rollen som totalentreprenør, har Torntoft & Mortensen i egenproduktion udført tømrerentreprisen bl.a. omfattende; facadearbejdet, indvendige og udvendige døre og vinduer, lofter samt skillevægge

Med bæredygtighed i fokus er Børneinstitutionen Satellitten, Horsens' nye pædagogiske flagskib. Man bydes velkommen til institutionen af et bredt, favnende vindefang hvor imellem hovedindgangen ligger. Huset består af 4 vinger samlet omkring det store fællesrum.

Tre vinger består af mindre pædagogiske teams med i alt 11 grupperum, i den fjerde vinge findes teknik-, personale- og køkkenfaciliteter.

Gennem optimering af program og plandisponering er det lykkedes at skabe et både stringent og fleksibelt hus, der tilgodeser krav til både personale og børn. Det samlede projekt udgør 1902 m2 opvarmet areal - hertil 366 m2 uopvarmede arealer og 187 m2 overdækkede udearealer.

Kontaktperson Horsens Kommune: Lotte Bilgrav Mathiesen, telbm@horsens.dk - tlf. 76292604