Daginstitution Østerhåb II, Horsens
Entrepriseform: Totalentreprise / Fagentreprise
Entreprisesum: 27.500.000 kr.
Kvm: 1902 m2
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: Arkitekt og landskabsarkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Daginstitution Østerhåb II, Horsens

Torntoft & Mortensen har for Horsens Kommune opført en ny aldersintegreret dagsinstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens.

Udover rollen som totalentreprenør, har Torntoft & Mortensen i egenproduktion udført tømrerentreprisen bl.a. omfattende; facadearbejdet, indvendige og udvendige døre og vinduer, lofter samt skillevægge

Bæredygtighed: Daginstitutionen udføres i ét plan med saddeltag og opføres i materialer, med særligt fokus på Co2 og cirkulære tankegange. Daginstitutionen opføres i tegl, træ og aluminium – alle materialer med et højt niveau af bæredygtighed.

Daginstitutionen vil fremstå som et hus med stærkt fokus på bæredygtighed både i materialevalg og udtryk. Direkte himmellys i fællesrummet, møbelelementer i træ, tegl og træbeklædning på facaden og lyse tage i aluminium bidrager med stor synlighed hertil.

Projektet hviler på en klar, bæredygtig strategi, indeholdende 5 hovedpunkter: Øget fokus på materialevalg, Særlige tiltag for det pædagogiske arbejde – med sigte på FN’s klimamål, God udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslysforhold i grupperum og fællesfaciliteter, Stringent føringssystem og behovsstyret ventilationsanlæg, Valg af materialer og byggesystem i forhold til bæredygtige principper, drift og vedligehold, langtidsholdbarhed, fleksibilitet og genanvendelighed.

Det samlede projekt udgør 1902 m2 opvarmet areal - hertil 366 m2 uopvarmede arealer og 187 m2 overdækkede udearealer.

Kontaktperson Horsens Kommune: Lotte Bilgrav Mathiesen, telbm@horsens.dk - tlf. 76292604