Circle House - Cirkulært boligbyggeri
Entrepriseform: Totalentreprise / Fagentreprise
Entreprisesum: 60 mio
Kvm: 5467
Bygherre: Lejerbo
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Sweco

Circle House - Cirkulært boligbyggeri

Torntoft & Mortensen A/S har sammen med RUM og Sweco vundet totalentreprisekonkurrencen om opførelse af verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper.

Forud for totalentreprisekonkurrencen blev der afholdt en længere involverende proces mellem alle byggebranchens parter. Udviklingen af projektet er støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje. Resultatet af processen er fyrtårnsprojektet Circle House. Projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen. Derfor har projektudviklingen samlet over 60 forskellige firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et skalerbart cirkulært byggeri, der opføres på markedsvilkår.

Dette betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges uden at tabe nævneværdig værdi. I Circle House er målet, at 90% af boligernes materialer genanvendes. Udtjente dele af byggeriet kan demonteres og udskiftes løbende. De udtjente dele kan indgå i den cirkulære økonomi gennem genbrug i nye sammenhænge eller som reproducerede materialer.

Circle House, der opføres som en del af den nye bæredygtige bydel i Lisbjerg nord for Aarhus, vil bestå af 60 almene boliger fordelt på 2 punkthuse i fem etager, 1 etagehus i tre etager og 4 rækkehuse.