Børnehuset Vestbyen, Horsens
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4,2 mio. kr.
Kvm: 1.200 m2
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Børnehuset Vestbyen, Horsens

Torntoft & Mortensen har som hovedentreprenør, udført ombygningen samt tilbygning af Børnehuset Fussingvej i Horsens.

Byggeriet omfatter ombygning af de eksisterende rammer for vuggestuen og børnehaven, for bedre  udnyttelse og indretning til tidssvarende institutionsdrift.

Bygningen opdeles i naturlige afdelinger og er disponeret således, at fordelingen mellem antal vuggestuebørn og børnehavebørn kan ændres over tid, uden væsentlige bygningsmæssige ændringer. Institutionen indrettes således, at der er plads til 2 nye grupper, placeret i vuggestuedelen, men skulle behovet skifte, kan institutionen ændre karakter, så der kan laves flere børnehavegrupper og færre vuggestuegrupper

.Byggeriet er gennemført etapevis mens bygningen var i fuld drift, og har således krævet står koordinering og daglig kommunikation med håndværkere, brugere og rådgivere. I alt 11 underentreprenører var i spil, da samtlige installationer og bygningsdele blev berørt af ombygningen.