Bellinge Fælled
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 40 mio
Kvm: 3200
Bygherre: Arbejdernes Boligforening
Arkitekt: Vallentin Haugland A/S / Landskab: Gustin Landskab A/S
Ingeniør: Hamiconsult

Bellinge Fælled

Torntoft & Mortensen A/S har som totalentreprenør udført Bellinge Fælled i Odense - Opførelse af seniorbofællesskab indeholdende 36 boliger samt fælleshus.
Byggeriet indeholder tre boligtyper i varierende størrelse samt fælleshus på ca. 188 m². I alt ca. 3133 m² brutto, herudover skure og cykelparkering samt etablering af udearealer.

Bæredygtighed: Bellinge Fælled er den første bæredygtige udstykning i Odense Kommune. Det betyder, at der under hele opbygningen af området bliver passet lidt bedre på naturen og tænkt mere over det liv, der skal leves i kvarteret.

Bebyggelsen kobler sig på et centralt gaderum, som strækker sig fra syd til nord på grunden. Denne gade bliver en rygrad og et bindeled, som kobler alle boliger og fællesfunktioner sammen gennem dette uderum; Fællesskabets akse.
Samtidig med at bebyggelsesstrukturen indrammer gaden, skaber de korte boligstænger med forskellige frem- og tilbagerykninger også en række åbninger og kig på tværs af bebyggelsen. Landskabets forhold med små nicher og gårdrum skaber opholdsmuligerheder og indgangszoner, der henfører en til en lille landsby af sammen satte huse. Dette forstærkes yderligere gennem tagets udformning som et ensidigt sadeltag, der sænker sig mod gaderummet og rejser sig markant mod Fælleden og de store vidder.

Helt grundlæggende er bebyggelsen tænkt som en integreret del af det store landskab, hvilket har haft indflydelse på bearbejdning af facader, uderum og beplantning. Facaderne tænkes beklædt med naturskifer som hovedmateriale, samt en lodret træbeklædning som kebony i forbindelse med de nicher og facadepartier, som beboerne kommer i tæt berøring med. Dette vil give en rolig, men markant bebyggelse placeret i et grønt og vildt landskab.

Kontaktperson: Bygherrerådgiver RUM, David Løvendahl - dlk@rum.dk - tlf. 2092 7877