AUH Forum
Entrepriseform: Fagentreprise for KPC A/S
Entreprisesum: 35,8 mio. kr.
Kvm: 22800
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Link Arkitektur A/S
Ingeniør: Sweco

AUH Forum

På det meget spændende byggeri AUH Forum ved Skejby Sygehus udfører Torntoft & Mortensen A/S Tømrerentreprisen for KPC A/S.

Tømrerentreprisen omfatter blandt andet alle indvendige tømrer apteringsarbejder, døre, gipsarbejder, loft- og gulvarbejde

Projektet AUH Forum bliver sidste etape i udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH). I Forum samles en række højt specialiserede funktioner i et varieret bygningsanlæg, der sammen med den nye Forum Park, bliver midtpunkt og vartegn for Danmarks største hospital.

I Forum samles forskellige funktioner såsom patienthotel, laboratorier, folkekirke, dyrestalde, biobank samt det nye Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), der skal forske og behandle på diabetesområdet. Det sammensatte program har stillet store krav til udformningen af det samlede anlæg, så det opfylder hver af de enkelte funktioners særlige behov optimalt.

Bæredygtighed: Bygningsklasse 2020.

Kontakt: Søren Fischer, KPC, sfi@kpc.dk, tlf. 2272 7387