Æblelunden, Århus - DGNB
Entrepriseform: Totalentreprise / DGNB Guld
Entreprisesum: 46,0 mio. kr
Kvm: 4500
Bygherre: AAB Aarhus - Kontaktperson Morten Strunge
Arkitekt: Ginnerup arkitekter Aps
Ingeniør: Rambøll

Æblelunden, Århus - DGNB

Torntoft & Mortensen A/S har i totalentreprise udført opgaven med udførelse af 38 boliger i to plan for AAB Århus.

Æblelunden består ialt af 84 almene boliger i varierende størrelser opført i to etaper, hvoraf anden etape er udført af Torntoft & Mortensen A/S med DGNB Guld certificering. Under hele byggeperioden har fokus har været, at tilgodese bygherres krav der og ønsker til optimeret dagslys og bæredygtighedskrav. 

Boligerne er opført som traditionelt betonelementbyggeri med bærende bagvægge og skillevægge i letbeton, samt etageadskillelse i huldæk. Supplerende skillevægge er udført som lettevægge i stålskellet beklædt med gips. Ydervæggene er skalmuret og farvenuancerne på boligerne er delt via den grønne kile i midten af grunden. Tagkonstruktionen er udført med bjælkespær (tagkassetter), hvorpå der er udlagt krydsfiner og tagpap.

Hoveddisponeringen af området sikrer gode private og fælles udearealer samt gode lys- og solforhold - hvorfor boligerne, samt de private udearealer er orienteret mod syd. Respekt for områdets naturskønne omgivelser, som opretholdes og understøttes af en rekreativ opholds- og forbindelseskile, der understøtter fællesskabet på tværs af boligområdet giver et højt kvalitetsniveau. 

Torntoft & Mortensen A/S har håndteret projekteringsledelsen på denne sag, hvor vores projekteringsleder har guidet og styret bygherren sikkert gennem hele byggeprocessen. Vores indgangsvinkel til projekteringsledelsen er at maksimere bygherres værdi gennem kompetent procesledelse og med stor opbakning fra et bredt fagligt miljø.