Æblelunden, Århus - DGNB
Entrepriseform: Totalentreprise / DGNB Guld
Entreprisesum: 46,0 mio. kr
Kvm: 4500
Bygherre: AAB Aarhus - Kontaktperson Morten Strunge
Arkitekt: Ginnerup arkitekter Aps
Ingeniør: Rambøll

Æblelunden, Århus - DGNB

Torntoft & Mortensen A/S har i totalentreprise udført opgaven med udførelse af 38 boliger i to plan for AAB Århus.

Æblelunden består ialt af 84 almene boliger i varierende størrelser opført i to etaper, hvoraf anden etape er udført af Torntoft & Mortensen A/S.

Æblelunden 2 er udarbejdet efter bygherres ønsker og med respekt for dets naturskønne omgivelser, som opretholdes og understøttes af en rekreativ opholds- og forbindelseskile, der understøtter fællesskabet på tværs af boligområdet. Hoveddisponeringen af området sikrer gode private og fælles udearealer samt gode lys- og solforhold - hvorfor boligerne, samt de private udearealer er orienteret mod syd.

Under hele byggeperioden, har fokus været at tilgodese bygherres krav og ønsker til optimeret dagslys og bæredygtighedskrav, herunder DGNB Guld certificering. Projektet har også et høj kvalitetsniveau omkring både private og fælles udearealer som også er fokus i det udbudte demensplejehjem.

Torntoft & Mortensen A/S har håndteret projekteringsledelsen på denne sag, hvor vores projekteringsleder har guidet og styret bygherren sikkert gennem hele byggeprocessen. Vores indgangsvinkel til projekteringsledelsen er at maksimere bygherres værdi gennem kompetent procesledelse og med stor opbakning fra et bredt fagligt miljø.

Vi koordinerer grænseflader mellem de projekterende parter, udarbejder organisationsplan og tidsplan for projekteringen, tilrettelægger beslutningsprocesser og medvirker til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og varetager myndighedskontakt for bygherre. Vores mål er at skabe en holdånd, samt have fokus på et godt samarbejdsklima.