Historie

Johan Anditsch grundlagde i 1979 tømrerfirmaet JA Byg, som op gennem firserne og halvfemserne voksede sig til en solid virksomhed med dygtige medarbejdere og et godt renommé.

I år 2000 blev JA Byg solgt til J&B Entreprise – et landsdækkende entreprenørfirma. I J&B Entreprise i Horsens forestod Ole Mortensen og Peter Torntoft den daglige ledelse som hhv. afdelingsleder og tømrermester. Her beskæftigede afdelingen ca. 100 mand.

Torntoft og Mortensen A/S blev stiftet i 2005, hvor Peter Torntoft og Ole Mortensen købte Horsens-virksomheden af J&B Entreprise.

I 2012 skete et planlagt generationsskifte hvor Peter Torntoft solgte sin andel af selskabet til sønnen Svend Torntoft. Ledelsen i virksomheden varetages i dag af Ole Mortensen.