Østbirk Skole - Ombygning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9,7 mio.
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: Smak Architects
Ingeniør: Constructa A/S

Østbirk Skole - Ombygning

Projektet omfatter ombygning af eksisterende Aula- og gymnastiksalsbygning med tilhørende omklædning m.v., og der etableres et stort Pædagogisk Lærings Center(PLC).

Samlet set er der ca. 1.100 m² ombygning inkl. mindre tilbygning på ca. 55 m² samt et indskudt dæk i del af gymnastiksalen.

En del vægge fjernes for at skabe sammenhæng i det nye PLC. Der etableres et nyt ventilationsanlæg og andre installationer renoveres.

Tilgængelighed mellem lokalerne, etablering med en lille lift.

Efter endt ombygning fjernes pavilloner.