Hedensted skole
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: 15 mio. kr.
Kvm: 7.300 m2
Bygherre: Hedensted Kommune
Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S
Ingeniør: Viggo Madsen A/S

Hedensted skole

Torntoft & Mortensen har i storentreprise bidraget til realiseringen af helhedsplanen for Hedensted Skole bestående af 2 nye fællesområder og omfattende renovering.

Skolen har fået tilført et nyt samlingssted, i form af en stor aula, en mellembygning, som binder skolen sammen, og som skal fungere som et aktivt multirum med et væld af muligheder for anvendelse.

Derudover er der gennemført en gennemgribende renovering af hele skolen, omfattende nye gulve og vægge, malerarbejde, elarbejder og ventilationsanlæg til stor fordering af indeklimaet i klasselokalerne.

I byggeperioden har skolen været i drift, hvilket har stillet store krav til kommunikation og logistik i udførelsesfasen.

Byggeriet er en kombination af nybyggeri og renovering, der er gennemført etapevis.