Domea afd. 51 - Egtved og Vandel
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 32 mio. kr.
Bygherre: Domea
Arkitekt: Constructa
Ingeniør: COWI

Domea afd. 51 - Egtved og Vandel

Torntoft & Mortensen forestår renovering af Domea afd. 51 i Egtved og Vandel i hovedentreprise.

I Vandel omfatter renoveringen reducering af 21 rækkehuse til 17 rækkehuse, hvor 6 stk. 1-rums boliger sammenlægges til 2 stk. tidssvarende 3-rums boliger. Derudover renoveres samtlige rækkehuse med nyt tag, vindues- og dørudskiftning samt isolering og facadepuds. Indvendigt renoveres badeværelse, køkken og garderobe. Nye installationer, vand, varme, el og indvendige kloak.

I Egtved omfatter arbejdet nedlægning af 8 sammenlagte boliger og der etableres 4 nye boligtyper. Renovering af boliger omnfatter nyindretning, nye installationer, vand, varme, el, kloak og ventalitaion. Derudover efterisolering af tagkonstruktion samt udskiftning af alle lette facader og udvendige døre og vinduer.