Daginstitution Østerhåb II, Horsens
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 27.500.000 kr.
Kvm: 1902 m2
Bygherre: Horsens Kommune
Arkitekt: Arkitekt og landskabsarkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Daginstitution Østerhåb II, Horsens

Horsens Kommune har besluttet at opføre en ny aldersintegreret dagsinstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens.

Torntoft & Mortensen er totalentreprenør med Oluf Jørgensen som rådgivende ingeniør og Pluskontoret Arkitekter som arkitekt og landskabsarkitekt.

På en fin, kuperet grund ligger Horsens nye, pædagogiske flagskib, Børneinstitutionen Satellitten, med bæredygtighed i fokus. Man bydes velkommen til institutionen af et bredt, favnende vindefang hvorimellem hovedindgangen ligger. Huset består af 4 vinger samlet omkring det store fællesrum.

Tre vinger består af mindre pædagogiske teams med i alt 11 grupperum, i den fjerde vinge findes teknik-, personale- og køkkenfaciliteter.

Gennem optimering af program og plandisponering er det lykkedes at skabe et både stringent og fleksibelt hus, der tilgodeser krav til både personale og børn. Det samlede projekt udgør 1902 m2 opvarmet areal - hertil 366 m2 uopvarmede arealer og 187 m2 overdækkede udearealer.

Kontaktperson Horsens Kommune: Lotte Bilgrav Mathiesen, telbm@horsens.dk